تبلیغات
پارکت - پارکت

پارکت

یکشنبه 8 آبان 1390 11:46 ق.ظ

نویسنده :
برای ساخت پاركت های چوبی یك بنا ابتدا روی موزائیك ها ویا بتو ن زیر پاركت را با دستگاه های كف ساب ساییده وكاملا صیقل می نماید و نیزلبه های موزائیك ها را همواره نموده سپس با خمیری نظیر خمیرهای شیمیایی یا چسبی یا سیمانی یك قشرروی موزاییك ها را ماستیك نمودن و سپس با شمشه فلزی خیلی دقیق خمیر را جا بجا كرده وشمشه را روی آنها گردانیده تا اطمینان حاصل شود زیر پاركت ها كاملا صاف شده  است.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -