تبلیغات
پارکت - پارکت

پارکت

یکشنبه 22 آبان 1390 12:34 ب.ظ

نویسنده :
برای ساخت پاركت های چوبی یك بنا ابتدا روی موزائیك ها ویا بتو ن زیر پاركت را با دستگاه های كف ساب ساییده وكاملا صیقل می نماید و نیزلبه های موزائیك ها را همواره نموده سپس با خمیری نظیر خمیرهای شیمیایی یا چسبی یا سیمانی یك قشرروی موزاییك ها را سبیسبیذ سیشیشی ماستیك نمودن


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -