تبلیغات
پارکت - کفپوش

کفپوش

شنبه 17 دی 1390 10:24 ق.ظ

نویسنده :
کف پوشهای لمینیت رشد زیادی رادرچند سال گذشته داشته ورکوردجدیدی درحدود 255 میلیون مترمربع درسال 2004 را ثبت کرده اند.برطبق رشد مصرف مطلوب ومیانگین رشد سالیانه به میزان 10%سهم بازار، کف پوشهای لمینیت افزایش یافته است.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -