تبلیغات
پارکت - کفپوش

کفپوش

سه شنبه 3 آبان 1390 02:27 ب.ظ

نویسنده :
كف هاى سیمانى ظاهرى صنعتى دارند و مخصوصاً در سال هاى اخیر از توجه خاصى برخوردار شده اند. اما شما ممكن استكف هاى سیمانى را در گالرى هاى هنرى یا اتاق هاى زیرشیروانى نیز مشاهده كنید. کف های سیمانی را می توان با فرش پوشاند یا بدون هیچگونه پوششی به حال خود رها کرد و همچنین مى توان به طرق مختلفى رنگ آمیزى نمود. مى توان هنگام ساخت رنگ دانه ها را مستقیم وارد سیمان كرد یا این كه بعد از اتمام كار، به وسیله قلم یا اسپرى آنها را رنگ آمیزى كرد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -